Umění nebo sport?

Bujinkan rozhodně není sport. Nepořádají se žádné soutěže, nemá pravidla v boji, systém hodnocení studentů je spíše tradiční japonský. Také není uzpůsoben pro boj v ringu, nemá omezení, nerozděluje protivníky podle váhy, pohlaví, stáří. Naopak všichni trénují se všemi.
Například trénink žen vychází z tradičního pojetí výcviku žen, kdy základní trénink mají společný s muži, a typicky ženský trénink je až nadstavba.

Bujinkan lze považovat za bojové umění postavené na výuce tradičních škol (ko-ryú), ale současný sóke Hatsumi se snaží ho vnímat a předávat přizpůsobený současnému světu. Nenechte se zmýlit používáním tradičních zbraní. Jelikož základem celého boje je Taijutsu (boj beze zbraně), tak jakákoliv zbraň je pouze přizpůsobením se. K tomu směřuje i celá filozofie školy a stylu – přizpůsobení se podmínkám, okolí, situaci, strategii, zbraním apod.