Než půjdu na trénink

V jakém věku mohu začít cvičit bojové umění?

 Staré přísloví říká „Nejlepší čas, kdy zasadit dub je před 27 lety, druhý nejlepší je dnes.“ Studium bojového umění není na věku závyslé ve smyslu kdy začít.Věnovat se bojovému umění je tedy možné v jakémkoli věku, od doby, kdy se může človíček postavit na nohy až po stáří. Studovat Bujinkan můžete začít kdykoliv, ale existují věkové hranice, kdy je vhodné navštěvovat tréninky dětí a od kdy tréninky dospělých.

Mohou cvičit i ženy?

Ženy a dívky cvičit mohou a cvičí, není jich sice tolik, kolik mužů a chlapců, ale jsou tu a studují společně.

Co potřebuji, než jdu na první trénink?

Na trénink je potřeba jen odhodlání a trpělivost. Pokud jde o cvičební úbor, tak se cvičí v černém kimonu a na nohou obuté tabi. Není to však nutnost, začínající student cvičí v teplákách a tričku a nazutý do sálové obuvi.

Musím mít nějakou fyzickou kondici nebo nějak vytrénované tělo?

Každý je vytrénovaný tak, jak chce. Někdo chce být silný, tak posiluje, běhá atd., není to však povinností, je to záležitost velmi individuální. Pro studium Bujinkanu není potřeba svalů, ale vytrvalost a trpělivost. Je to na svobodě každého studenta.

Jak rychle se naučím bránit?

Na toto není jednoduchá odpověď. Záleží, jaký student je a s jakým záměrem začal studovat bojové umění. Je to na každém studentovi, každý je jiný. Studenty jsme stále, protože stále je co se učit. Dá se říci, není-li boj, není třeba se bránit. Bránit se, je spojeno s napadením a to může vnuknout myšlenku boje. Lepší ale je získat takové schopnosti, které vám umožní nenechat napadení a z toho plynoucí boj, vůbec nastat. Pokud ale není vyhnutí a situace se vyhrotí, bojová umění Bujinkanu vám umoží zvýšit šance na přežití a žít dobrý a šťastný život.

Jak často musím na trénink?

Další otázka, na kterou musíme odpovědět velmi obecně. Opět záleží na každém studentovi, jak bere studium vážně či nevážně. Na trénink mohu chodit jednou za měsíc, zacvičit si s kamarády, ale nemůžu očekávat prudký rozvoj bojového ducha. Je to opět v