Typy bojových umění

Všechny styly okolo boje by se daly rozdělit na tyto základní oblasti – válečné techniky, která jsou typicky vhodná pro boj s jasným nepřítelem; dále bojová umění, která kromě tréninku technik a principů obrany a útoku tradičně lpí též na vývoji osobnosti (některá už jenom na tomto); bojové sporty, které mají mnohá omezení v zájmu ochrany zdraví, a i když nemají omezení v boji, stejně např. opomíjejí boj v terénu, proti více protivníkům najednou, a také zbraně; a sebeobrana. Sebeobrana může být chápána jako samostatný produkt snadné a rychlé obrany pro širokou veřejnost, ale také to je součást ostatních stylů, kde může být chápána jako ochrana fyzická i psychická.

Bujinkan lze jednoznačně přiřadit do stylu bojových umění a sebeobrany/sebeochrany, případně i jako inspirace pro válečné techniky.