Je Bujinkan pro Vás?

Bujinkan je pro každého, protože nabízí velkou variabilitu. Tím není řečeno, že všechno v Bujinkanu je pro každého. Někdo má rád chladné zbraně, někdo hledá pohyb v přírodě, někdo historii, jiný si chce zase doplnit svoje dovednosti z jiných stylů o tento nevšední a neortodoxní přístup, ozbrojené složky ocení realistický pohled na boj (viz též článek „Uplatnění v oborech“). V Bujinkanu (včetně Bujinkan Czech Dojo) je spousta učitelů, a někteří se specializují, nebo už samotná nátura každého učitele vede nějakým směrem. Každý by si v Bujinkanu měl najít učitele, který mu vyhovuje. Ale je to jako ve škole – nejdřív je třeba se naučit základy, a ty Vám poskytne každý učitel. Až ve „střední škole“ nebo „vysoké škole“, tedy po dosažení určitého stupně dovedností, které jsou zažité, je vhodné se rozvíjet za pomoci dalších učitelů.

Na umění Bujinkan je vhodné pohlížet skrze fenomén Ninjutsu (Ninja, Shinobi). Dnes se tolik nepropaguje, protože Ninjutsu je tradičně spojováno s uměním špionáže, které se dnes už nepředává. Také z toho důvodu, že Bujinkan obsahuje 9 bojových škol, z nichž pouze 3 jsou typické Ninjutsu školy, a základem je pochopení budó jako celku. Ale i tak se dle mého názoru v našem stylu projevuje neortodoxní styl a filozofický pohled (nebo spíš nadhled) bojovníků Ninja skrze přímé učení soke Hatsumiho. Větší důraz je kladen na přežití, místo momentálního vítězství za každou cenu. Student je veden k vnímání situace z širšího pohledu, v kontextu místa i času. Jak říká soke Hatsumi: Musíte být o krok napřed, vnímat, že vše je vzájemně propojeno.

Bujinkan budó je silně ovlivněno vnímáním přírody a přirozeného dění. Adept je veden k tomu, aby nenarušoval tuto přirozenost, ale naopak jednal v souladu s ní. To musíme chápat ve fyzickém i duchovním smyslu. Je udržováno tradiční svoboda a vnímání bojovníků ninja.

Není možné popsat v krátkém článku všechny aspekty dlouhodobého tréninku. Jen ten, kdo prokáže odvahu vstoupit a vytrvalost pokračovat může být oceněn znalostí a porozuměním. Znak „nin“ je spojením dvou znaků – srdce a meče. Toto je též základem umění Bujinkan.