Specifika Bujinkanu

Způsob tréninku
Všichni studenti v Bujinkanu trénují spolu. To má výhody, že mladší studenti mohou čerpat i ze zkušeností a pohledů starších studentů.

Soke Hatsumi každý rok vyhlašuje určité téma, na které se zaměřuje. Od roku cca 1993 se probíraly různé zbraně, pak různé školy zahrnuté v Bujinkanu, nyní se zaměřujeme na obecné principy. V BCD zaměřujeme i jednotlivé semináře na některé aspekty nebo styly Bujinkanu.

Díky variabilitě a hloubce tréninku má Bujinkan vysokou koncentraci pokročilých studentů, kteří i po mnoha letech tréninku stále studují, a jezdí stále k soke Hatsumimu.

Propojení s Japonskem
Způsob předávání v Bujinkanu je tradiční – vychází od jedné hlavy školy, tzv. soke (velmistr). Současný soke všech 9 škol v Bujinkanu je Dr. Masaaki Hatsumi. Čeští studenti a učitelé každý rok cestují do Japonska na několik týdnů, aby se u Hatsumi senseie i u jeho nejstarších studentů zdokonalovali.

Přátelství
Lidé v Bujinkanu mají možnost poznat přátele z celého světa, především na cestách do Japonska, kde spolu trénují studenti z celého světa. I v rámci Evropy se koná mnoho seminářů, a studenti Bujinkanu se mohou volně zúčastnit kteréhokoliv z nich. Pokud cestujete, můžete navštívit a trénovat v místním Dojo. Každý student si vytvořil během studia opravdu pevná přátelství ve svém Dojo, a mnoho dalších po celém světě.

Spojení s přírodou
Bujinkan je i díky školám Ninjutsu postaven na spojení s přírodou. Tréninky probíhají v přírodě a obecně přirozeném prostředí.

Zbraně, včetně střelných zbraní
Používáme pro trénink sice tradiční zbraně, včetně meče (katana, ken, tachi), tyčí, řetězů, ale také moderní střelné zbraně. V rámci českého Bujinkan Czech Dojo vyvíjí pan Luboš Pokorný styl pohybu a boje s krátkou střelnou zbraní pod názvem Jissen.

Boj pomocí tradičních zbraní je pojat stylem, díky kterému ho lze adaptovat na současné ekvivalenty. Stejně tak pohyby v brnění lze adaptovat na pohyb v policejní či armádní výstroji.

Přirozenost pohybu
Zaměření i na trénink pro ženy, nepoužívání síly, chápání a využívání jedinečnosti každé fyziologické postavy

Trénink (a boj) je veden v duchu splynutí se změnami, a nikoliv boje proti změnám.