Czech English German Japanese Russian Spanish
Filip Pardy PDF Tisk
Na první trénink mě přivedl kamarád, co Bujinkan ténoval asi rok. Pár krytů, pádů, kotoulů. Jak jednoduché, říkal jsem si. Potom začaly přicházet další věci a techniky. Vzdálenost, časování, pohyb, prostor... Bylo toho tolik, že jsem ten celek nedokázal uchopit. Když jsem se pokoušel soustředit na některou z částí, celek nedával smysl; při snaze o celek zase unikaly jednotlivě části. Jako v tom přirovnání se slepicí a vejcem.
Když na tréninku studujeme nějakou techniku, všímám si, že každý si z ní vezme něco jiného ? pro mě je to přístup k základům, zkušenější studenti ale hledají věci, které pro mě zůstávají skryté. Často nám sensei předvede techniku, která na první pohled vypadá jednoduše. Opak bývá pravdou ? čím jednodušší se zdá, tím víc je v ní skryto. Věci, které nejsou vidět, pouze cítit.

Školy Bujinkanu vznikaly v reakci na skutečný svět, na potřebu lidí bránit se. Braly si životní zkušenosti a přetvářely je do formy využitelné v boji. Stejně tak ale existuje opačný směr - pravidla, která se lze naučit při studiu a potom je použít v životě. Stavět se k věcem zpříma. Mít přehled o svém okolí, o prostoru, v němž žiju. Používat sílu správným směrem a ve správné chvíli. Trénink pak není jen cvičením těla, ale celkovým cvičením jednotlivce. Jsem rád, že mi toto Bujinkan umožňuje.